Sköt rapportering till arbetsmiljöverket med en digital plattform

En stor del av arbetet för en arbetsgivare handlar om rapportering och andra former av pappersarbete. Det finns då plattformar som kan underlätta den här formen av arbete och som gör allt lättare. Där det inte krävs att man först hittar rätt blanketter för att sedan behöva hjälp med hur de ska fyllas i. Genom att använda en digital plattform för en rapportering till arbetsmiljöverket kan tid sparas och arbetsgivaren kan då vara säker på att allt gjorts korrekt. Det ger en central punkt där kvitton sparas på de dokument som skickats in.

Vilket gör att du vid ett senare skede kan gå in och kontrollera att allt mottagits av myndigheten och att pappersarbetet utförts på ett korrekt sätt. Där handlingsplaner kan hanteras och skötas och där mailnotiser skickas till de som ska notifieras vid en olycka. En plattform som sköter allt kring olyckor och skador på arbetsplatsen där allt sparas och sköts enligt de standarder, lagar och krav som finns idag.

Få en central punkt för rapporteringen till arbetsmiljöverket

Det ska inte vara svårt att sköta sitt arbete på ett korrekt sätt. Där informationen sparas på ett ställe och där du inte behöver krångla med papper. Genom att få en digital plattform som sparas kvitton på att rapportering till arbetsmiljöverket gjorts och där handlingsplaner kan läggas upp. Där det finns möjligheten att ställa in notiser för de som ska notifieras vid en olyckas. En central punkt för all information och alla relaterade dokument och blanketter. Där rapporter kan tas fram med statistik som kan ge underlag för framtida förbättringar. Gör arbetet lättare med en plattform som uppfyller kraven du behöver och välj Axintor.